Ničí internet priateľstvá?

V dnešnej dobe plnej modernej techniky a internetu je bežné, že na rodinu a priateľov máme čoraz menej a menej času a preferujeme spojenie cez internet. Je to rýchlejšie a ľahšie, pre nás dokonca i pohodlnejšie. No takáto pohodlnosť so sebou prináša i možné riziká. A to vo forme naštrbeného priateľstva.
Ak príde v online konverzácii k výmene názorov, je dosť možné, že dôjde i ku väčšej hádke. Netušíme totiž, akým tónom nám danú informáciu druhá strana poskytla. Či to myslela len ako konštatovanie, alebo ako výčitku. Ak to pochopíme zle, môže dôjsť ku konfliktu, ktorý sa potom i v reálnom živote často dáva ťažko do poriadku. Ako predísť tomu, aby sme sa tomu vyhli?

internet

Mali by sme si uvedomiť, že riešenie zložitých situácií by sme vôbec nemali riešiť prostredníctvom internetu. Dôležitý je v prvom rade osobný kontakt. Priateľstvo by sa nemalo niesť v duchu, že si budeme iba písať. Osobný kontakte je v živote každého jednotlivca veľmi dôležitý. Nesmieme zabúdať, že človek je tvor spoločenský a aj introvert potrebuje pri sebe aspoň raz za čas osobu, s ktorou sa môže porozprávať.

surfování po internetu

Nechceme tvrdiť, že internet je zlý. Často nám pomáha udržiavať priateľstvá, ktoré delí diaľka. No ak vymieňame osobné rozprávanie sa s rozprávaním sa výlučne len cez internet, je na čase zvážiť, či to neprinesie viac škody ako úžitku.
Je podstatné si uvedomiť, či dovolíme, aby táto forma priateľstva cez internet nás robí šťastným alebo nás ubíja. Či nám dlhoročné priateľstvo stojí za to, aby sme si ho udržali alebo ho radšej pochováme. Ak už dôjde ku hádke, treba si všetko vyjasniť s chladnou hlavou a porozprávať sa, kde sme urobili chybu a ako sme to mysleli. Zastávame názor, že všetko sa dá napraviť, ak sa chce.
Nedovoľme však sociálnym sieťam, aby nás pohltili a my sme videli úsmevy našich priateľov len prostredníctvom smajlíkov.